Overzicht boeken

De Franse tijd in Brugge

Hoe zag de vrijetijdsbeleving eruit van onze voorouders in de Franse tijd, en meer specifiek in Brugge, toen de zevende grootste stad van Frankrijk? Wat men daar ten tonele bracht was niet zo verschillend van Gent, Brussel, Leuven… of zelfs Parijs.

De poorten van de hel? Gent tijdens de coronacrisis

Een fotoboek over Gent tijdens de coronacrisis. De opnames werden gemaakt tussen 7 november 2020 en 25 april 2021. Het is een wandeling door een stad die ook buiten pandemietijden de moeite loont om bezocht en gezien te worden. Door de afwezigheid van hele horden toeristen was het ook mogelijk de zaken met een fris oog te bekijken.

Het coronavirus had 2020 en een groot deel van 2021 in haar greep. Hele steden gingen op slot. Naar de zomer van 2020 toe scheen het ergste voorbij maar net voor november kwam er een tweede golf. Vaccins waren er op dat moment nog niet. Aan inenten kwam men pas toe vanaf januari 2021. Met mondjesmaat. Maar het leven ging door, zij het met heel wat beperkingen. In Gent, net zoals in vele andere Belgische en Europese steden, waren vele handelszaken dicht. Soms konden ze heropenen onder strikte voorwaarden. De horeca bleef echter dicht en moest zich beperken tot ‘take away.’ Samenkomen met een veelvoud aan personen was verboden, maar het belette de burgers niet om naar de stad te gaan. Ook jongeren, die de online lessen en digitale toestanden beu waren, zochten hun lotgenoten op in de stad. Toeristen waren bijna afwezig, alhoewel de hotels opnieuw open waren. Van maand tot maand wijzigden de voorwaarden.

ISBN 978-90-73516-53-3, 272 blz, verschijnt 1 september,  40 euro.

NUR code: Fotoboeken

NUR code 2: Fictie overig algemeen

Brugge tijdens de coronacrisis

Gedurende de coronacrisis van 2020, die ons wereldwijd trof, trachtte de auteur in woord en beeld vast te leggen hoe het Brugge in die periode verging. Hoewel ook hier, net als in andere steden, geheel verlaten straten te zien waren (niet zelden tot grote tevredenheid van de inwoners!), vielen toch vooral de vele mensen op die genoten van het mooie weer, aan sport gingen doen of anderszins in beweging bleven, in een poging de ongemakken van de quarantaine light die hen was opgelegd te verzachten. De kinderen werden op lange wandelingen meegenomen, want de scholen waren dicht, en ze konden niet de godganse dag voor het scherm zitten (waarop soms onverwacht hun leerkracht verscheen, die met huiswerk stond te zwaaien!). O, my God, dan liever de straat op … Neen, het verschil met vorig jaar, toen de stad nog door toeristen overdonderd werd, valt echt niet te beschrijven … We worden door Brugge gegidst door Bart en Adriaan, fictieve namen voor twee pientere adolescenten die, al joggend door de stad, kritische of grappige commentaar geven op hoe de bevolking zich al dan niet aan de door de overheid opgelegde regels houdt. Woorden als COVID-19, lockdown, quarantaine, pandemie zijn niet van de lucht. Ook proberen zij elkaar wat te imponeren met allerlei weetjes, anekdoten en moppen. Je moet het maar doen! Al lopend, en dit verschillende dagen op rij!

 

Brugge tijdens de coronacrisis : In beeld en verhaal, met een uitstap naar Duitsland Brugge 2020, 240 blz., 21 cm, geb., ill.,35 euro

ISNB 978-90-73516-52-6, Nur code: Fotoboeken, Nur code 2: Fictie overig algemeen, Wettelijk depotnummer: D/2020/5929/02 

Persreactie

De Brugse uitgever en auteur Luc Vanhaecke tekende met de publicatie Brugge tijdens de coronacrisis in beeld en verhaald, met een uitstap naar Duitsland voor een eigenzinnig en ook wel vrolijk tot zelfs hilarisch coronaboek. Bij hem geen overaanbod aan lege straten en pleinen en hebben niet alle mensen een mondkapje op. Wat niet belet dat de opnames in het boek, die gemaakt werden in de eerste maanden van de coronapandemie, treffend de lockdownsfeer in Brugge weten op te roepen zonder dat je er meteen neerslachtig van wordt. Daarvoor zorgt ook de spitse commentaar bij de foto’s.

(Cesare Gregori, Tam-Tam Brugge.)


Brugge revisited

Dit is in de eerste plaats een fotoboek waarbij de auteur Brugge te voet ontdekt. Het is tegelijk ook een geleide gidsbeurt door de stad: af en toe wordt stilgestaan op enkele plekken binnen de ‘Gouden Driehoek,’ de plekken waar iedere toerist komt. Minder bekende aspecten van de stad komen daarbij aan bod.

In het boek wordt vooral ook gekeken naar de grote vloedgolf van het toerisme, die de stad iedere ochtend weer overspoelt, maar die, even voorspelbaar zoals de getijden, zich nog geen etmaal later ook weer terugtrekt. 

ISBN 978-90-73516-50-2, Brugge 2018, 240 blz., 20 cm, gebonden, ill., 30 euro

Meer info…

 

    

Alles over Alice

Dit boek is een variatie op “Alice in Wonderland” of, zo men wil, een persiflage erop – in de goede zin van het woord.
Het speelt met dezelfde thema’s, het is in dezelfde geest, maar met andere figuren, eigen gedichtjes en dialogen.
De foto’s van de auteur zijn meestal gemaakt op straat en bijna niemand van de afgebeelde personen wist vooraf dat hij of zij in een boek zou figureren.
Het resultaat is verfrissend, humorvol en moeilijk in vakjes te vangen. Pech dus, voor wie graag in vakjes denkt.
Maar alle andere mensen met fantasie zullen er ongetwijfeld enkele leuke uurtjes mee doorbrengen.
Meer info…

ISBN 978-90-73516-49-46, Luc Vanhaecke: Alles over Alice, 2017, 192 blz., hoogte: 18 cm, gebonden, 27,95 euro.

Die mensen daar verscheuren elkaar:  Aspecten van de geschiedenis van Oostende (1803-1814)

deel I 001Oostende en uiteraard ook België, behoorde tussen eind 1794 en begin mei 1814 tot Frankrijk.
In dit deel wordt het dagelijks leven in Oostende geschetst. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van de rapporten van de algemene politie (police générale) die in Parijs worden bewaard.
Het boek is gebaseerd op overwegend in het Frans gestelde, nog nooit eerder gepubliceerde documenten.
Oostende was een zeer voorname haven in die tijd.Luc Vanhaecke, 2012, ISBN 978-90-73516-45-8, 176 bz, 19,50 euro.

Kapers tussen Boulogne en Harlingen en hun connectie met Oostende

Luc Vanhaecke, 2015, ISBN 978-90-73516-47-2, 320 blz, 39,95 euro.

kaperschepen-230x300Dit boek brengt het totaal onbekende verhaal van tien jaar kaapvaart in de tijd van Napoleon, toen België bij Frankrijk behoorde. Uitgaande van ruim vijftig kaperschepen die Oostende hebben aangedaan, kon de auteur een aantal reders, aandeelhouders en vele bemanningsleden identificeren die waren verbonden met kaperschepen die waren uitgerust in Boulogne, Calais, Duinkerke, Oostende, maar soms ook in Amsterdam of Harlingen.
Het waren niet uitsluitend mannen in de kracht van hun leven die dienden op een kaperschip. Ook zestigplussers droegen hun steentje bij en kinderen tussen 10 en 14 jaar deden dienst als scheepsjongen.
De kaapvaart was strikt wettelijk. De rechtbank van koophandel had het laatste woord. De overheid werd er nauwelijks beter van, maar het was voor haar een goedkope vorm van economische oorlogsvoering tegen de Engelsen, de traditionele vijand.
Ook vrouwelijke reders van kaperschepen zijn bekend.
Of de kosten opwogen tegen de baten, zeker aan Franse kant, is zeer de vraag…

Het kerende tij, Oostende en het Leiedepartement tijdens de laatste maanden van het bewind van Napoleon (25 november 1812 – 3 mei 1814).

Luc Vanhaecke, 2016, ISBN ISBN 978-90-735-1648-9, hoogte 28 cm, met kleurillustraties, 280 blz, 39,95 euro.

deel3Na het debacle van Napoleon in Rusland, in 1812, beseft iedereen in Europa dat hij niet onoverwinnelijk is. De laatste dagen van december komt hij terug in Parijs en neemt de zaken energiek ter hand. Hij heeft een nieuw leger nodig en vooral ook paarden. De maatregelen daartoe volgen elkaar snel op. Ook in Oostende en het Leiedepartement (het huidige West-Vlaanderen) voldoet iedereen die een officiële functie bekleedt
zonder morren aan de opdracht. Maar het volk, dat met zijn kinderen betaalt, mort wel. Het komt niet tot een opstand, maar in de bosrijke gebieden van het Leiedepartement hebben grote groepen deserteurs zich verstopt. Napoleon stuurt eind 1813 een expeditiekorps om orde op zaken te stellen. Er volgen enkele terechtstellingen van opstandige jongeren uit het departement, onder andere in Rijsel, Tielt en Brugge.
Intussen gaat het economisch leventje zijn gangetje. Er wordt, ondanks het Continentaal Stelsel, lustig handel met Engeland gedreven, door handelaars die in het bezit zijn van licenties, door de keizer zelf ondertekend. In Oostende en Ieper worden de vestingen hersteld om de vijand te weerstaan. Maar tot een aanval op de stad komt het niet. Ook Ieper blijft gevrijwaard.
Toch zijn er sinds januari 1814 overal in het land gevechten met de geallieerden.
Oostende wordt maar bevrijd op 3 mei 1814 en Ieper pas de volgende dag, als Napoleon al lang op het eiland Elba zit.
In 1815 wordt het departement niet meer door Napoleon en zijn troepen verontrust.
Deel III - 1
De auteur geeft in dit boek de laatste maanden van het regime – tussen 25 november 1812 en 3 mei 1814 – weer, aan de hand van vele onuitgegeven bronnen.
Download de inleiding van het boek (PDF)

Mijn lotgevallen in Frankrijk en Vlaanderen (1803-1809).

lotgevallen0002-193x300Edward Boys, vertaald uit het Engels. ISBN 90-7351633-82 , 2005, 184 blz., 14 euro, geïllustreerd.

Dit boek werd in 1827 gepubliceerd door Edward Boys en kende nog drie drukken. De Brit beschrijft de tijd dat hij in het najaar van 1803 bij Toulon gevangen was door de Fransen als kandidaat-officier. In het najaar van 1803 werd hij bij Toulon gevangen genomen. Te voet moest hij, onder begeleiding van brigade tot brigade, heel Frankrijk door tot Verdun, waar hij onder parool in die stad mocht leven.
Later werd hij overgebracht naar de citadel van Valenciennes. Vandaar uit wist hij op 16 november 1808 met drie andere Britse krijgsgevangenen op spectaculaire wijze te ontsnappen. De vluchtelingen trokken naar West-Vlaanderen (departement van de Leie). Daar hoopten ze vanaf de kust naar Engeland te kunnen vluchten. Dat was niet mogelijk zonder de hulp van de plaatselijke bevolking.
De herberg De Catterogge in Zuienkerke (halfweg tussen Brugge en Blankenberge) werd met hun komt het beginpunt van een ontsnappingsroute voor Engelse krijgsgevangenen.

Ons verzet tegen Napoleon.

ons-verzet-209x300Smokkel- en ontsnappingsroutes tussen Duinkerke en Vlissingen tijdens het keizerrijk (1804-1804). Luc Vanhaecke, 2008, ISBN 97890-735164-34, 225 blz., 17 euro.

Dit boek sluit aan op het vorige. De meer dan 170 jaar oude tekst werd aan de werkelijkheid getoetst.
Napoleon liet in mei 1803 alle Engelsen die zich in Frankrijk bevonden gevangennemen en sloot ze op in zgn. depotsteden, ver van de kust.
In de loop van het lange conflict met Engeland kwamen er nog vele duizenden bij.
Sommigen probeerden naar Engeland te ontsnappen. De grotere havens waren te goed bewaakt, en daarop probeerden de krijgsgevangen Engelsen op plaatsen aan de kust, tussen Blankenberge en Cadzand, waar weinig bewaking was, te ontsnappen. Tegen betaling, want het woord nationalisme was nog niet uitgevonden.

Mijn jeugd en vissersleven.

vissersleven-189x300Fernand Gevaert (1931-1967). ISBN 978-90-735164-41, 2007, 168 blz., 14,95 euro.

Fernand Gevaert (Heist 1932) is visser geweest in Zeebrugge. Niet lang na de oorlog, als veertienjarige, monsterde hij als scheepsjongen aan op een vissersboot. De keuze voor een leven op zee was niet van harte, maar hij hield het toch zo’n twintig jaar vol en bracht het tot reder van zijn eigen schip.

Hij schetst in het boek ook zijn jeugd als oudste van een groot gezin, in een tijd die door de oorlog was getekend. Het gezin kende zwarte armoede. Daarbovenop kwam nog dat zij, als inwoners van Zeebrugge, op het eind van de oorlog verplicht naar Knokke werden geëvacueerd.
Zijn verhaal wordt aangevuld met geschreven getuigenissen van parochiepriesters en kloosterzusters uit de gemeenten van de Oostkust uit de oorlogstijd. Zij zijn afkomstig van het SOMA-archief in Brussel en het bisschoppelijk archief in Brugge.
De oorlogjaren komen hierbij sprekend tot leven.