Privacy

Uitgeverij Luc Vanhaecke erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Ziehier hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Identificeerbare persoonsgegevens

De persoonsgegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, enz., worden uitsluitend verzameld indien u ze ons vrijwillig meedeelt. De manier waarop deze gegevens verzameld worden, zal u altijd meegedeeld worden.

U geeft bijgevolg de toestemming aan Uitgeverij Luc Vanhaecke , om uw hierboven beschreven persoonsgegevens te bewaren en voor deze doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Alleen Uitgeverij Luc Vanhaecke zal toegang hebben tot de persoonsgegevens die u zult meegedeeld hebben.

Om de belangstelling te meten voor de verschillende rubrieken van de site, behoudt Uitgeverij Luc Vanhaecke zich het recht voor om de gedragingen van de bezoekers te analyseren. Alle informatie die hierbij verzameld wordt, zal uitsluitend gebruikt worden om de inhoud van de site te verbeteren, het surfplezier van de sitebezoekers te vergroten en de inhoud en/of de lay-out van de pagina’s te personaliseren.

Uitgeverij Luc Vanhaecke verbindt er zich toe om uw gegevens in alle vertrouwelijkheid te behandelen, overeenkomstig de wetten die van toepassing zijn in België. Uw persoonsgegevens zullen altijd met een maximale veiligheid verwerkt worden.

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites die u bezoekt bewaren bepaalde informatie-elementen in uw computer. Deze informatie-elementen worden “cookies” genoemd. Wanneer een bezoeker dezelfde website opnieuw bezoekt, worden deze cookies naar de site gestuurd – en alleen naar die bepaalde site. De cookies zeggen ons wanneer en hoe bepaalde pagina’s van onze website gelezen worden en door hoeveel personen ze bezocht worden.

Links naar andere sites

Onze site bevat links naar andere websites. Deze links verwijzen uitsluitend naar sites die aan onze strikte eisen en normen beantwoorden, en die we nuttig achten voor onze bezoekers. Aangezien sites soms zeer snel veranderen, kennen we niet altijd het niveau van elke site voor dewelke we een link voorstellen. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van sites die niet aan Uitgeverij Luc Vanhaecke toebehoren.

Kinderen

We verzamelen geen specifieke gegevens over kinderen.

Toestemming gebruik e-mailadres

Om u zo snel mogelijk te informeren en allerhande services aan te bieden kan Uitgeverij Luc Vanhaecke u in de toekomst ook per email te contacteren.

Indien u niet meer per e-mail gecontacteerd wenst te worden, volstaat het om de annulatie van uw inschrijving aan te vragen.

U geeft bijgevolg de toestemming aan Uitgeverij Luc Vanhaecke om uw hierboven beschreven persoonsgegevens te bewaren en voor deze doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.